Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Turvasuojaustoiminta on luvanvaraista 1.1.2017 lähtien. Turvallisuusalan elinkeinolupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta, jos yritys harjoittaa lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien tai kulunvalvontajärjestelmien asentamista, korjaamista tai muuttamista.

Turvallisuusalan elinkeinoluvanhaltijoilla tulee olla palveluksessaan turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut vastaava hoitaja, joka vastaa siitä, että luvanhaltijan toimintaa hoidetaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain mukaisesti.

 

Suorita Turvallisuusalan erikoisammattitutkinto FSM turva-akatemiassa

Järjestämme Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta. Koulutuspakettimme sisältää vaadittavat viisi tutkinnon osaa sekä ohjeistuksen ja dokumentaatiot elinkeinoluvan hakemiseen. Tutkinnon suorittamalla saat luonnollisesti myös vastaavan hoitajan pätevyyden. Koulutuksellamme hoidat luvat kuntoon helposti ja nopeasti.

TVEAT FSM
KATSO TVEAT-KOULUTUSESITE

Koulutuksemme sisältää seuraavat tutkinnon osat:
    •    Turvallisuussuunnittelu
    •    Turvallisuuslainsäädäntö
    •    Turvallisuustekniikka  
    •    Turvallisuusjohtaminen
    •    Yrittäjyys

Koulutus alkaa syksyllä 2017:

Järjestämme yhden yhteisen koulutuksen, joka alkaa 5.9., ja joka pidetään webinaarina. Lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäisesti tehtäviä etätehtäviä, joille kannattaa varata aikaa. Tutkintopäivä pidetään koulutusjakson lopussa joko Vantaan tai Nokian toimipisteessä. Koulutuksen kesto on arviolta noin 10 kuukautta.

Tutkintopäivän päivämäärä, webinaaripäivien määrä ja koulutuksen kesto täsmennetään heti koulutuksen alussa. 

Koulutuksen hinta on 2500 €.

Lisätietoja:
Henna Telkkälä
Puh: 0207 559 536
Sähköposti: etunimi.sukunimi@fsm.fi