Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Turvasuojaustoiminta on luvanvaraista 1.1.2017 lähtien. Turvallisuusalan elinkeinolupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta, jos yritys harjoittaa lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien tai kulunvalvontajärjestelmien asentamista, korjaamista tai muuttamista.

Turvallisuusalan elinkeinoluvanhaltijoilla tulee olla palveluksessaan turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanut vastaava hoitaja, joka vastaa siitä, että luvanhaltijan toimintaa hoidetaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain mukaisesti.

Suorita Turvallisuusalan erikoisammattitutkinto FSM turva-akatemiassa

Järjestämme Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta. Koulutuspakettimme sisältää vaadittavat tutkinnon osat viimeisimpien tutkintoperusteiden mukaisesti sekä ohjeistuksen ja dokumentaatiot elinkeinoluvan hakemiseen. Tutkinnon suorittamalla saat luonnollisesti myös vastaavan hoitajan pätevyyden.

FSM:n järjestämän koulutuksen tutkintotilaisuuksista vastaa Turun aikuiskoulutuskeskus. Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto (TVEAT) kuuluu Opetushallituksen alaiseen aikuiskoulutusjärjestelmään, jossa tutkinto voidaan suorittaa ammattitaidon hankkimistavasta riippumatta. Valmistavaa koulutusta ei ole määritelty opintoviikkoina.

 

Seuraavat koulutukset

Koulutuksemme koostuu webinaari-istunnoista, itsenäisesti suoritettavista tehtävistä ja tutkintopäivistä. Koulutus kestää noin puoli vuotta. Koulutuksen kesto, webinaaripäivien määrä sekä tutkintopäivien määrä ja ajankohta täsmennetään koulutuksen alussa. Koulutukseen sisältyville itsenäisesti suoritettaville etätehtäville kannattaa varata aikaa. Tutkintopäivät pidetään koulutusjakson lopussa joko Vantaan tai Nokian toimipisteessä.

Koulutuksen hinta on 2500 €.

Lisätietoja:
Henna af Hällström
Puh: 0207 559 536
Sähköposti: etunimi.sukunimi@fsm.fi

 

Ilmoittautumisen ehdot

Ilmoittautuminen koulutuksiin on sitova. Mahdollinen peruutus on ilmoitettava viimeistään kymmenen (10) arkipäivää ennen koulutuksen alkua. Mikäli peruutus tehdään vähemmän kuin kymmenen arkipäivää ennen koulutusta, FSM veloittaa puolet koulutusmaksusta. Mikäli peruutus tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, veloitetaan koulutusmaksu kokonaisuudessaan.
FSM pidättää oikeuden perua koulutuksen seitsemän (7) arkipäivää ennen koulutuksen järjestämistä, mikäli ilmoittautuneita on alle kymmenen (10) henkilöä.