Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

FSM Oy Fonel Security Marketing
Niittyvillankuja 4, 01510 Vantaa
0207 559 500

2. Yhteyshenkilö

Veli-Matti Viitanen
0207 559 500
Niittyvillankuja 4, 01510 Vantaa

3. Rekisterin nimi

FSM Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Henkilötietoja käytetään tilausten käsittelyyn ja arkistointiin, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä markkinointiin silloin kun siihen on henkilön lupa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilötiedot (nimi ja yhteystiedot) sekä tilaustiedot (henkilön tilaamat tuotteet ja palvelut, niiden toimittaminen ja laskutus).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan verkkosivuille tehtyjen rekisteröitymisien ja tilausten kautta.

7. Tietojen luovutukset

 Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8.  Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot ovat sähköisessä muodossa, ja ne on käytössä organisaation sisällä valituilla henkilöillä ja suojattu salasanoin.