Usein kysytyt kysymykset kameravalvonnasta

Yleistä

1. Mikä objektiivi tulisi valita?
Useimmissa kameroissa voidaan käyttää sekä C- että CS-objektiiveja. CS-kameroissa voidaan käyttää myös C-objektiiveja, kun käytetään sovitinrengasta. C-kameroissa ei voida koskaan käyttää CS-objektiiveja. 

Objektiivissa suositellaan käytettäväksi samaa formaattia kuin kamerassa. Objektiiveissa voi olla myös suurempi formaatti, mutta tämä tulee huomioida valittaessa polttosädettä. Objektiivissa ei koskaan tule käyttää pienempää formaattia kuin kamerassa.

Mikäli valaistusolosuhteet muuttuvat, valitse aina autoiirisobjektiivi. Mikäli kamerassa on sisäänrakennettu elektroninen himmennin (CCD IRIS), voidaan manuaalisia objektiiveja käyttää myös muuttuvissa olosuhteissa. Tällöinkään ei tule käyttää manuaalista iirisobjektiivia, mikäli valaistusolosuhteet muuttuvat voimakkaasti. Normaaliobjektiiveissa jokainen metri lisää 0,5 metriä horisontaalista näkyvyyttä. Laajakulmaobjektiiveissa jokainen metri lisää 1 metrin horisontaalista näkyvyyttä. Objektiivi tulee tarkentaa aina täydellä aukolla. Taustatarkennus tulee tehdä huolellisesti ja asianmukaisesti.

2. Mikä sääsuojakotelo tulisi valita?
Koteloa valitessa tulisi ottaa huomioon ympäristöolosuhteet (sisä- vai ulkotilat, alin lämpötila, pöly, syövyttävä ympäristö, räjähdysalttius) sekä asennusolosuhteet (katto-, seinä- vai pylväsasennus, ympäristön turvallisuusvaatimukset, sähköliitännän saatavuus). On hyvä myös ensin selvittää kameran, objektiivin ja lisävarusteiden (esim. muuntaja) yhdessä vaatimat mitat. Huomaa, että autoiirisobjektiiveja käytettäessä objektiivin liitosjohto ja liitin vaativat tilaa kameran leveyssuunnassa noin 15 mm. Objektiivi tulee asettaa mahdollisimman lähelle kotelon etuikkunaa välttyäkseen heijastuksilta. Objektiivin ja etuikkunan väliin tulee kuitenkin jättää ilmarako huurtumisen välttämiseksi.

3. Miksi kohteen värit eivät toistu luonnollisina?
Kameran valkotasapaino ei ole kohdillaan. Valkotasapaino-ominaisuus säätää valkoisen värin lämpötilan valaistusolosuhteisiin sopivaksi. Joissakin kameroissa valkotasapaino voidaan säätää manuaalisesti (AWB) tai kamera seuraa automaattisesti valkotasapainon muutoksia (AWB ja ATWpro).

Valkoisen valon väri asetetaan manuaalisesti seuraavasti: Aseta objektiivin eteen (n.1 mm päähän) valkoinen paperiarkki ja odota muutamia sekunteja, kunnes kuva on kokonaan valkoinen. Tallenna valkoisen värin arvo kameran muistiin painamalla AWB-näppäintä tai asettamalla liukukytkin AWB-asentoon.

Muuttuvissa olosuhteissa aseta kytkin joko asentoon ATW tai ATWpro. ATWpro seuraa tarkemmin valaistusolosuhteissa tapahtuvia muutoksia keinovalon ja luonnonvalon välillä. ATW-asento toimii laajemmalla alueella. ATWpro antaa useimmissa tapauksissa paremman lopputuloksen.

4. Miksi kuva on epäselvä kirkkaalla säällä?
Jos kamerassa on autoiiris, kamerassa on väärä valovoimakkuussäädön taso tai ympäristöolosuhteisiin nähden liian kapeakaistainen autoiirisobjektiivi. Jos kamerassa on CCD-iiris, kamerassa on liian kirkas ympäristö CCD-iirikselle.

Säädä valovoimakkuustaso paremmin vastaamaan kirkkaita olosuhteita tai korvaa objektiivi suuremman himmennyksen omaavalla autoiirisobjektiivilla (esim. F300).

5. Miksi kuva on epäselvä hämärässä?
Taustatarkennus (BackFocusing) on suorittamatta tai tehty virheellisesti. Taustatarkennus sovittaa kameran ja objektiivin yhteen. Kun tämä suoritetaan asianmukaisesti, videokuva on terävä ja tarkka. Jotta saavutettaisiin oikea taustatarkennus, säädöt täytyy tehdä hämärässä tai simuloida hämärää asettamalla suodin objektiivin eteen, Objektiivin syvyysterävyys vähentyy objektiivin aukon kasvaessa. Säädöt tulisi tehdä aukon ollessa mahdollisimman suuri.

Jos kamerassa on manuaalinen iiris, suuntaa kamera kuva-alueen etäisimpään kohtaan. Jos objektiivissa on tarkennusrengas, säädä se horisonttiin eli pyöritä ääriasentoon myötäpäivään (kameran edestä katsoen). Manuaalisessa iirisobjektiivissa säädä aukko suurimpaan asentoon. Käytä tarvittaessa suodinta. Säädä tarkennus siten, että kuva on mahdollisimman terävä. Poista suodin ja säädä iiris normaalien valaistusolosuhteiden mukaisesti.

Jos kamerassa on autoiirisobjektiivi kiinteällä polttovälillä, suuntaa kamera kuva-alueen etäisimpään kohtaan. Jos objektiivissa on tarkennusrengas, säädä se horisonttiin eli pyöritä ääriasentoon myötäpäivään (kameran edestä katsoen). Avaa iiris. Iiris avautuu hämärässä / pimeässä tai asetettaessa objektiivin eteen suodin. Säädä tarkennus siten, että kuva on mahdollisimman terävä. Poista suodin ja säädä iiris ja ALC normaalien valaistusolosuhteiden mukaisesti.

Jos kamerassa on autoiirisobjektiivi, suuntaa kamera kuva-alueen etäisimpään kohtaan. Avaa iiris. Iiris avautuu hämärässä / pimeässä tai asetettaessa objektiivin eteen suodin. Säädä polttoväli lyhimpään asentoon (laajakulma). Säädä tarkennus siten, että kuva on mahdollisimman terävä. Säädä kuva mahdollisimman teräväksi. Säädä polttoväli pisimmäksi (teleobjektiivi) ja suuntaa kuva-alueen etäisimpään pisteeseen. Säädä kuva mahdollisimman teräväksi. Toista laajakulma-asennon tarkennus. Poista suodin ja säädä iiris ja ALC normaalien valaistusolosuhteiden mukaisesti.

6. Miksi kuva on epäselvä eikä ole tarkennettavissa?
C-kierteistä objektiivia on käytetty CS-kierteisessä kamerassa tai päinvastoin. Jos kamerassa on C/CS-valintakytkin, valitse oikea kierre. Jos objektiivi on C ja kamera CS, käytä C-CS-adapteria. Huomioi, että kameran formaatti ei saa olla suurempi kuin objektiivin formaatti. Jos objektiivi on CS ja kamera C, vaihda objektiivi.

7. Miksi kuvassa esiintyy kiiltoa ja valkoisia läikkiä?
Valon määrä on liian suuri. Käytä autoiirisobjektiivia, jossa on pienempi aukko. Kiilto voi johtua IR-valosta. Käytä IR-suodinta objektiivin edessä. Suuntaa kamera uudelleen, jos mahdollista. Käytä polarisoivaa suodinta.

Sanastoa

8. AGC (Automatic Gain Control)
AGC on automaattinen videosignaalin vahvistus. Vahvistuksen määrä vaihtelee automaattisesti: mikäli valon taso on täyden videosignaalin alapuolella, AGC vahvistaa videosignaalia – vahvistus on sitä suurempaa mitä hämärämpää on. Vahvistuksen suuruus ilmaistaan desibeleinä. Esim. 20 dB:n vahvistus merkitsee noin kymmenenkertaista signaalin vahvistusta. Turbo AGC tarjoaa 6 dB normaalia suuremman vahvistuksen, josta seuraa luonnollisesti parempi hämäräkuva.

9. ASP (Aperture Sharp Mode)
ASP on kameran ominaisuus, joka korostaa kuvan kohteiden ääriviivoja. ASP on hyödyllinen ominaisuus kohteissa, joissa kuvattava kohde saattaa kadota samanväriseen tai sekavaan taustaan.

10. Autoiiris
Autoiirisobjektiiveissa objektiivin aukko säätyy automaattisesti valaistusolosuhteiden mukaan, kuten ihmisen silmä. Aukko ilmoitetaan esim. F/1,6-360, hämärässä aukko on suuri (1,6) ja kirkkaalla vastaavasti pieni (360). Autoiirisobjektiiveja on kahdenlaisia: DC Drive ja Video Drive. DC Drive objektiiveissa kameran ohjauspiiri ohjaa objektiivin aukkoa. Usein kameran kyljessä on video/DC-valintakytkin, joka asetetaan objektiivin mukaisesti.

11. Blooming
Korkeiden valkoisten signaalien ylivuoto, joka näkyy kuvassa epätarkkana läikkänä.

12. C- ja CS-kierre
Objektiivien kiinnitysstandardeja. Useimmissa kameroissa voidaan käyttää sekä C- että CS-objektiiveja.

13. CCD iiris
CCD iiris on kameran ominaisuus, joka ohjaa kameran suljinajan nopeutta (esim. välillä 1/50...1/100 000) automaattisesti valaistusolosuhteiden muuttuessa. Suljinajalla tarkoitetaan sitä aikaa, kuinka usein kamera lukee kuvapään tiedon. CCD iiriksen ansiosta kamerassa voidaan käyttää manuaalista iirisobjektiivia muttuvissa valaistusolosuhteissa. Lisäetuna CCD iiris tuo paremman terävyyden tallenteisiin; suuremman suljinnopeuden ansiosta pysäytyskuvat ovat selviä. On huomioitava, että suljinaika on sitä lyhyempi, mitä parempi valaistus on. Kun halutaan tunnistaa esim. autojen rekisterikilpiä, on huolehdittava alueen hyvästä valaistuksesta. CCD iiris valitaan kameran kyljessä olevalla kytkimellä. Käytettäessä autoiirisobjektiiveja, kytkimen tulee olla OFF asennossa ja manuaalisilla iiriksillä ON asennossa. 

14. CCTV
CCTV on lyhennys sanoista Closed Circuit Television, videosignaalia suljetussa verkossa siirtävä tai käsittelevä järjestelmä.

15. Composite Video Signal
Yhdistetty videosignaali; kamerasta monitoriin siirtyvä signaali, joka sisältää videokuvan väri- ja harmaasävykomponentit, tasot ja tahdistussignaalit.

16. dB - desibeli
Videotekniikassa dB ilmaisee kahden signaalin jännitteen suhteen.

17. DEPA 
Sonyn DEPA-kamera lähettää videokuvan lisäksi metatietoja, kuten objektin koon ja sijainnin DEPA-yhteensopivaan tallentimeen. Tiedonsiirron määrä vähenee ja järjestelmän laajentaminen helpottuu, kun osa kuvankä- sittelystä tehdään kamerassa. 

18. DEPA Advanced 
Sonyn DEPA Advanced-kamera mahdollistaa täydellisen DEPA-analyysin, kuten tunkeutujan havaitseminen virtuaalirajoilla, ja lähettää vain hälytyksen tallentimeen. Tekniikka mahdollistaa myös kansisuojahälytyksen, varjojen ja häikäisyjen poistamisen sekä äänianalyysin.

19. Dynaview 
Sonyn Wide-D tekniikka yhdistää kaksi kuvaa käyttäen elektronista suljinta. Ensimmäinen kuva otetaan normaalilla valotusajalla, jolloin tummat alueet näkyvät selkeinä. Toinen kuva hyvin lyhyellä valotusajalla, jolloin vaaleat alueet eivät ”pala puhki”. Lopputuloksena syntyy selvä kuva oikealla kontrastilla.

20. Exwawe HAD
Exwawe HAD (Hole Accumulated Siode) -ilmaisin takaa korkean herkkyystason ja terävän kuvan. Exwawe HAD CCD -anturin yllä on kaaren muotoinen mikrokokoinen objektiivi, joka eliminoi kuvaelementtien väliin jäävän valottoman alueen lähes kokonaan, joten kuvaelementti kerää lähes kaiken käytettävissä olevan valon saaden herkkyystason hyvin matalaksi. Lisäksi Smear (siirtoläikkä) on merkittävästi parempi.

21. F-arvo 
F-arvo kertoo objektiivin valovoimaisuuden. F1,0 on valovoimaisempi kuin F1,4. Valovoimaisempi objektiivi päästää enemmän valoa lävitseen ja tuottaa siten hämärällä paremman kuvan.

22. F-stop
Luku, joka saadaan jakamalla polttoväli objektiivin halkaisijalla. F-stop kuvaa matriisiin tulevaa valon määrää: mitä suurempi F-stop-luku, sitä vähemmän valoa objektiivi päästää kuvapäähän. Autoiirisobjektiivit säätävät F-lukua valaistuksen mukaisesti.

23. Full HD 
Täysi teräväpiirtomuoto tukee tarkkuutta 1920 x 1080. Suuren tarkkuuden ansiosta kuvaa voidaan suurentaa enemmän ilman, että yksittäiset pikselit erottuvat häiritsevästi. Kuva on selkeä ja yksityiskohtainen, ja sen värit ovat eloisia.

24. HD 
Teräväpiirtomuodon tarkkuus on vähintään 1280 x 720. Tavalliseen tarkkuuteen (720 x 576) verrattuna teräväpiirto on siis vähintään kaksinkertainen.

25. Herkkyys
Herkkyys määrittelee alhaisimman valotason, jolla kamera tuottaa videokuvaa. Täysi videokuva (videosignaali sisältää täyden kontrastin) edellyttää 714 mV (100IRE). Kameran herkkyys ilmoitetaan yleensä ns. käyttökelpoisena videokuvana; määritelmä ei ole virallinen eikä yhdenmukainen. Eri valmistajat käyttävät eri raja-arvoja. Signaalilla ei saavuteta täyttä kontrastia. Yleensä käyttökelpoinen kuva tarkoittaa 30 %, 40 % tai 50 % täydestä videosignaalista (esim. 25 IRE on n. 215 mV)

26. hPoE (High PoE, IEEE 802.3at) 
hPoE-kamerat saavat enintään 25 W tehonsyötön hPoE-yhteensopivasta laitteesta samalla Ethernet-kaapelilla kuin videodatan. hPoE antaa vaadittavan tehonsyötön ohjattaville kameroille.

27. HyperHAD
HyperHAD (Hole Accumulated Diode) on Sonyn kehittämä CCD-anturi, jonka ansiosta kuvasta saadaan terävämpi ja suurempi signaali-kohina-suhde. Sony HyperHAD-anturissa on jokaisen kuvaelementin yllä mikrokokoinen objektiivi, joka kerää käytettävissä olevan valon suoraan kuvaelementille.

28. Interlace
Interlace tarkoittaa lomitettua. CCIR-järjestelmä perustuu kahteen kuvan puolikkaaseen, jotka lomitetaan toisiinsa.

29. IK10 
IK-luokituksella määritetään mekaaninen iskunkesto. IK10-luokiteltu laite kestää 20 J iskuenergian, joka vastaa 5 kg esineen pudotusta 40 cm korkeudelta.

30. IP66 
IP-luokituksella määritetään sähkölaitteiden tiiveys. IP66-luokiteltu laite on täysin pölytiivis ja suojattu suurella paineella tulevaa vesiruiskua vastaan.

31. IR-valaistus 
Infrapunavalot syttyvät automaattisesti tai liipaistuna hämärässä. Infrapunavalo on ihmissilmälle näkymätöntä valoa ja se valaisee pimeässä valotehosta riippuen useita kymmeniä metrejä.

32. IR-korjaus
Yö/päivä-kameroissa käytettävät IR-korjatut objektiivit korjaavat polttotasoeron, joka normaalilla objektiivilla aiheuttaa epätarkan kuvan hämärissä olosuhteissa.

33. IRE
IRE-lukua käytetään kerrottaessa kameran herkkyyttä ja se kuvaa kameran videosignaalin suhdetta täyteen videosignaaliin. Mikäli IRE on 100, kamera tuottaa täyden videosignaalin (714 mV) ko. herkkyydellä. Valmistajien ilmoittaessa kameran herkkyyden ne tarkoittavat yleensä herkkyystasoa, jolla kamera tuottaa vielä käyttökelpoisen kuvan. Tämä tarkoittaa yleensä IRE-lukua 25, 30, 40 tai 50. Kameroiden herkkyydet eivät ole vertailukelpoisia, mikäli ne ovat ilmoitettu eri IRE-arvoilla.

34. Kuvaelementti eli pikseli 
Kuvapään tunnistinyksikkö, joka konventoi valon sisältämän informaation elektroniseen muotoon. CCD-matriisi muodostuu useista kuvaelementeistä. Mitä suurempi on kuvaelementtien lukumäärä, sitä suurempi on kameran resoluutio. Esim. kameran horisontaalinen tarkkuus on 768 x 75 % = 576 TV-juovaa.

35. Läpijohdotus
Termi kuvaa päättämätöntä videosignaalia. Laitteissa oleva läpijohdotus mahdollistaa signaalin siirtymisen laitteen läpi suoraan toiseen laitteeseen, missä tapahtuu kaapelin päättäminen (termination). Tyypillisesti läpijohdotetuissa laitteissa on kaksi koaksiaalikaapelille tarkoitettua liitintä: päätetty (75 ohmia) ja läpijohdotettu (Hi-Z). 

36. M.O.D
Termi ilmaisee pienimmän sallitun etäisyyden objektiivista kuvauskohteeseen.

37. ONVIF 
Standardi takaa yhteensopivuuden eri verkkovideotuotteiden kanssa riippumatta valmistajasta.

38. PoE (Power-over-Ethernet, IEEE 802.3af) 
PoE-kamerat saavat enintään 13,95 W tehonsyötön PoE-yhteensopivasta laitteesta samalla Ethernet-kaapelilla kuin videodatan. Tämä helpottaa asennusta ja vähentää kustannuksia.

39. Progressive Scan
Video- ja TV-järjestelmien kuvamuodostusta sanotaan skannaukseksi, joka merkitsee Euroopassa 625 juovaa, 2:1 lomitusta ja 25 kuvaa sekunnissa. Tämä tarkoittaa, että kokokuva muodostuu 25 krt/s kahdesta loimitetusta puolikuvasta (50 puolikuvaa/s), joiden molempien juovaluku on 312,5 ja niiden välinen aikaero on 20 ms. Tämän johdosta kaikki pysäytyskuvat ovat tärähtäneitä, koska niissä näkyy 20 ms tapahtunut liike. Progressive Scan CCD-ilmaisin muodostaa 50 puolikuvaa sekunnissa, mutta Progressive Scan -järjestelmä tallentaa puolikuvat muistiin ja lähettää yhden 625 juovan kokokuvan. Tällöin pysäytyskuvat ovat hyvälaatuisia ja selkeitä. 

40. Ulkotilat
Ilman lämmitintä kameratekniikka toimii -10° C asti. Ulkotiloihin asennettavat kamerat tulee olla tarkoitettu asennettavaksi ulos, kamerat tulee asentaa ulkotiloihin tarkoitettuihin sääsuojakoteloihin ja kamerat vaativat termostaattiohjatun lämmittimen, jonka teho on tyypillisesti yli 15 W joko AC 24 V tai 230 V jännitteellä.

41. SmartControl
SmartControl on Sonyn kehittämä aukon (iiris), vahvistuksen (AGC) ja valkotasapainon yhdistetty ohjausjärjestelmä. Sen ansiosta kuvan ja värien laatu on erinomainen ympäristön muuttuessa esim. eri vuorokauden ja vuoden aikoina. Liikkuvan kohteen tullessa kuva-alueelle SmartControl laskee hetkellistä valkotasapainoa säätäen välittömästi valkotasapainoa, aukkoa ja vahvistusta.

42. Valaistus
Valon määrä ilmoitetaan lukseina (lumen/m2). Kohteen valaistus kuvaa valon määrän kuvattavassa kohteessa. Kameran saama valomäärä riippuu tämän lisäksi kohteen heijastuksesta ja objektiivin ominaisuuksista. Kuvapään valaistus ilmaisee kameran sisään tulevan valon määrän.

43. Valkotasapaino
Värin lämpötila vaihtelee valaistusolosuhteiden muuttuessa. Valkotasapaino auttaa toistamaan värit todellisina. Mikäli kuvattava kohde on välillä päivänvalossa ja välillä keinovalossa (esim. parkkialue), kamerassa on oltava ns. seuraava valkotasapaino (ATW=Auto Tracing White balance)

44. Wide-D
Wide Dynamic Range tekniikka laajentaa kameran dynamiikkaa parantaen kameran kuvaa myös hyvin jyrkkäsävyisissä ympäristöissä.

45. View-DR
Sonyn viimeisin Wide-D tekniikka yhdistää 2 tai 4 kuvaa riippuen kamerasta. Yksi kuva otetaan normaalivaloituksella ja loput kuvat otetaan hyvin nopealla suljinajalla. Lopputuloksena syntyy selkeä kuva riippumatta kohteen suuresta kontrastieroista.

46. Visibility Enhancer (VE)
Sonyn uusi tekniikka optimoi parhaan kuvan parantamalla dynamiikkaa suurikontrastisessa valaistuksessa.

47. XDNR (eXcellent Dynamic Noise Reduction)
Sonyn IP-kameroiden viimeisin tekniikka, joka tarjoaa selkeän kuvan vähentäen kohinaa ja liike-epäterävyyttä niukassa valaistuksessa.

48. Yö/päivä (mekaaninen IR-suodin)
Yö/päivä-kamera vaihtuu päivätilasta yötilaan ottamalla mekaanisen IR-suotimen pois käytöstä, mikä tekee kuvasta selvän täysin pimeässäkin.

49. Yö/päivä (elektroninen)
Elektroninen yö/päivä-toiminto vaihtaa kameran kuvan mustavalkoiseksi parantaen kuvalaatua hämärissä olosuhteissa.