Usein kysytyt kysymykset paloturvallisuudesta

EI Electronics palovaroittimet

1. Kuinka monta EI Electronics palovaroitinta (EI140-, EI160- ja EI180-sarja) voidaan kytkeä yhteen (IC)?
Yhteen järjestelmään voidaan liittää jopa 20 palovaroitinta riippuen kaapeloinnista ja etäisyyksistä. EI180-sarjassa on huomioitava virrankulutus, ettei ylitetä teholähteen maksimivirtaa.
On suositeltavaa, että yhteen järjestelmään kytketään vain yhden asunnon palovaroittimet. Jos useamman yksikön palovaroittimet on kytketty yhteen, hälyttäneen ilmaisimen paikantaminen ja palovaroittimien testaaminen on hankalaa. 

2. Kuinka monta RadioLink-laitetta (palovaroittimet, releyksiköt, kuittaus ja testipainikkeet jne.) voi olla samassa talokoodiryhmässä (Housecode)?
Yhteen talokoodiryhmään voi kytkeä 12 RadioLink-laitetta.

3. Miksi EI140 ja EI180-sarjan ilmaisimet antavat vaimean merkkiäänen?
EI140 (V 230 AC) ja EI180 (V 12 DC) ilmaisimissa on vaihdettava 9 V paristo. Palovaroitin ilmaisee heikosta paristosta merkkiäänellä.

4. EI140 tai EI160-sarjan ilmaisimet on liitetty langallisesti (IC) yhteen. Kuinka monta RadioLink-asennuskantaa tarvitaan hälytyksen langattomaan lähettämiseen?
Yksi riittää, kun se on optimaalisimmassa sijainnissa vastaanottimen suhteen.

5. Mikä on palovaroittimen elinikä?
Lain mukaan palovaroittimien elinikä on 10 vuotta riippumatta laitteen valmistajasta. Virhehälytysten ehkäisemiseksi ja toimintavarmuuden takaamiseksi palovaroittimet suositellaan uusittavaksi 5-10 vuoden välein. Käyttökohteesta riippuen palovaroittimet likaantuvat ajan mittaan (ne tulee puhdistaa valmistajan ohjeiden mukaisesti) ja ne voivat kärsiä myös kosteudesta ja kylmistä lämpötiloista mikä lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää. Palovaroittimet tulee testata säännöllisesti joko savulla tai testipainikkeella.

6. Mitä on häkä?
Häkä eli hiilimonoksidi on kaasumainen väritön ja hajuton hiilen ja hapen yhdiste, jota syntyy epätäydellisessä palamisessa esimerkiksi tulisijassa, öljykaminassa tai auton pakokaasuissa. Se on nopeasti ja huomaamatta vaikuttava erittäin vaarallinen kaasu, joka aiheuttaa jo pieninä pitoisuuksina tajuttomuuden. Myrkytystila voi johtaa kuolemaan. Jo 100 grammaa puuta synnyttää kuolettavan määrän häkää, jos se palaa kytemällä ilman riittävää happea.

Häkä on vain hiukan ilmaa kevyempää, eikä sen kulkeutuminen kattoon mahdollisten ilmavirtausten vallitessa ole välttämättä riittävän nopeaa. Lämmin ilma nousee ylöspäin nopeammin. Häkävaroitin tulee asentaa valmistajan ohjeiden mukaisesti huonetilaan, jossa häkäkaasun syntylähde sijaitsee.

Inim SmartLine

7. Voiko Panasonic 6295-6298-sarjan konventionaalisia ilmaisimia liittää samaan Inim SmartLine konventionaaliseen linjaan Inim Iris-sarjan ilmaisimien kanssa?
Kyllä voi, ei vaadi mitään konfigurointia.
8. Voiko Inim SmartLine konventionaalisten ilmaisimien Iris-sarjan ilmaisimien kanssa käyttää kantaäänisummereita EB0010/ESB0010?
Kyllä voi, mutta kantaäänisummereille pitää olla oma johdinpari keskukselta NAC-palokellolähdöltä. Ilmaisinlinjan jännite laskee noin 13 V tasolle hälytyksen aikana ja kantasummerin vähimmäisjännite on 17 V.

Osoitteellisissa Inim SmartLight ja SmartLoop järjestelmien Enea-sarjan ilmaisimien yhteydessä voidaan kantasummeri kytkeä suoraan ilmaisinkantaan, + silmukan + kanssa rinnan ja - ilmaisinkannanR-lähtöön.

9. Miksi Inim SmartLine ilmoittaa vikaa vaikka ilmaisin- ja kellolinjat on oikein kytketty (päätevastukset) asennuksen jälkeen?
Keskuksen mukana seuraa myös 10 kohm vastus, joka asennetaan Dialer + ja AUX + väliin, koska Dialer lähtö on valvottu.

Vastusta ei asenneta mikäli Dialer lähtöön on jo asennettu REL1INT-relekortti tai Inim SmartLink Advanced GPRS-siirtolaite.

Inim SmartLight / SmartLoop

10. Tuleeko Inim SmartLight ja SmartLoop järjestelmien osoitteellisiin silmukoihin lisätä oikosulkuerottimia?
Ei tarvitse, jokaisessa osoitteellisessa laitteessa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin
11. Tuleeko Inim SmartLight ja SmartLoop osoitesilmukan palata takaisin keskukselle vai voiko se olla päättyvä. Voiko olla haaroja?
Ei tarvitse. Voi olla myös päättyvä linja. Oksat ja haarat ovat myös sallittuja kunhan niissä on enintään 32 ilmaisinta. Keskukselle palaava silmukka on kuitenkin suositeltava, koska linjan vikatilanteessa ( oikosulku tai katko ) keskus kommunikoi vikapisteen takana olevien osoitteiden kanssa paluupuolen kautta.

12. Tuleeko Inim osoitesilmukan (maadoitus)lanka kytkeä sekä silmukan lähtö-ja paluuterminaaleihin?
Ei saa, koska silloin muodostuu antenni. Kytketään vain toiseen.

13. Miten saan Inim SmartLight keskuksesta potentionaalivapaan palohälytystiedon ulos?
Helpoin ja suositeltavin on asentaa Dialer-lähtöön Inim REL1INT releyksikkö. Siinä on sisäänrakennettu vastus, koska Dialer-lähtö on valvottu.