LoRaWAN-tiedonsiirtoteknologian avulla on mahdollista valvoa etänä erilaisia hyvinvointiin, turvallisuuteen ja tuottavuuteen liittyviä asioita ja prosesseja langattomasti.


LoRaWAN-tekniikka mahdollistaa langattoman tiedonsiirron vähäisellä energialla. Sen avulla voi valvoa monenlaisia asioita ja prosesseja etänä ilman, että kohteessa olisi edes sähköä tai tietoliikennelaitteita. Tämä tekee niiden asentamisesta edullista ja joustavaa. Teknologia yhdistää paristoilla tai akuilla toimivia sensoreita verkkoon. Sensorit ohjelmoidaan lähettämään tietoa vain tarvittavin väliajoin, esimerkiksi kerran tunnissa tai kun kriittinen raja-arvo ylittyy. Siksi niiden paristot kestävät vuosia. Ohjauslaitteetkin toimivat ilman internetiä, pelkkä sähkö riittää.

Kerättyä dataa voidaan hyödyntää esimerkiksi oikean lämpötilan ja ilmanlaadun ylläpitämisessä, veden ja polttoaineen kulutuksen seurannassa, erilaisten laitteiden ja koneiden käyttöasteen tarkkailussa sekä hälytyksissä, jos kriittinen raja-arvo ylittyy tai alittuu (esim. säiliön täyttöaste, kulutus, lämpötila, ilman epäpuhtaudet, vesivuoto).


Kustannustehokasta valvontaa laajalla alueella

LoRa-laitteet käyttävät LoRaWAN-standardia eli hyödyntävät radioyhteyttä tiedonsiirtoon. Milesight on LoRa Alliancen jäsen ja yksi johtavia valmistajia. Sen tuotevalikoima kattaa kaiken tarvittavan eli sensorit, ohjaus- ja yhdyslaitteet sekä pilvipalvelun, johon tiedot ja hälytykset tulevat näkyviin ja jossa pääsee tekemään tarvittavat säädöt. Kaikkia Milesightin LoRaWAN-tuotteita voidaan käyttää LoRaWAN-operaattorien verkoissa. Tämä on järkevää ja käytännöllistä silloin, kun sensoreita on hyvin laajalla alueella. Kun käytössä on ulkopuolisen operaattorin sijasta omat yhdyslaitteet (gateway), sensorien toimintaetäisyydet vaihtelevat parista kilometristä 15 kilometriin maastosta ja rakennuskannasta riippuen. Tällöin vältytään operaattorien kuukausimaksuilta.


Milesight IoT Cloud -pilvipalvelu

Sensorien alkuohjelmointi tehdään Milesightin NFCmobiilisovelluksella, jolla voidaan määrittää, kuinka usein laite lähettää tiedot esimerkiksi ilmanlaadusta tai vedenkorkeudesta. Lähetystiheys vaikuttaa pariston kestoon, joka voi olla jopa 10 vuotta. Milesight IoT Cloud -pilvipalvelu on ilmainen aina kymmeneen laitteeseen saakka. Tietoja voidaan monitoroida ja asetuksia säätää selainkäyttöliittymällä ja mobiilisovelluksella.

Pilvipalvelusta nähdään vallitsevat mittausarvot, historiatiedot, graafiset näkymät ja säädetään asetukset sekä toimintalogiikat. Raja-arvojen ylittyessä voidaan vastaanottaa sähköposteja ja push-viestejä puhelimeen ja toimilaitteet suorittavat ennakkoon ohjelmoituja toimia.


Tom Helminen, tuotepäällikkö, tietoliikenne


Tutustu LoRaWAN tuotteisiin

Lue lisää LoRaWAN esitteestä

Siirry takaisin Asiantuntijat kertovat -artikkelisivulle

toimia.