Henkilötietojen käsittely


Asiakkaidemme tietojen suojaaminen ja luottamus ovat toimintamme ehdoton edellytys. Antamiesi tietojen perusteella voimme tarjota sinulle yksilöllistä neuvontaa, tuotteita ja palveluja.

Viime vuosina digitalisaatio on noussut yhä merkittävämpään rooliin yhteiskunnassamme. Se näkyy muun muassa siinä, miten verkkopalveluiden käyttötavat ovat muuttuneet ja miten yritykset tallentavat ja hyödyntävät henkilötietoja. Tämä on luonut tarpeen päivittää säännökset, jotta ne vastaavat nykyisiä tapoja käyttää henkilötietoja.

Uutta yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikkiin Euroopan talousalueella henkilötietoja käsitteleviin yrityksiin ja organisaatioihin. Uudella asetuksella halutaan painottaa entistä vahvemmin asiakkaan oikeutta päättää omista tiedoista ja omien henkilötietojen käytöstä. Tietosuoja-asetus koskee myös henkilöitä, jotka edustavat yrityksiä tai instituutioita. Yritys- tai yhteisö-asiakkaanamme annat työntekijöiden ja muiden osapuolien henkilötietoja FSM Oy:lle.

LUE FSM GDPR TIEDOTE


FSM:n tietosuojaselosteet

Tallentavasta kameravalvonnasta syntyy henkilörekisteri, ja rekisterinpitäjä on velvollinen käsittelemään tietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tallentavan kameravalvonnan harjoittamiseen on oltava syy ja tarve, ja siitä on tiedotettava näkyvästi. Lisäksi tallentavasta kameravalvonnasta on tehtävä tietosuojaseloste, josta ilmenee rekisterin (kameravalvonnan) käyttötarkoitus, rekisterin tietosisältö ja käsittelyn periaatteet.

Lataa Tietosuojaselostepohja

Saat lomakepohjan ohjetekstit näkyviin kun lataat sen omalle tietokoneellesi. Voit täyttää lomakkeen sähköisesti ja tallentaa PDF:nä.

<p style="margin-bottom: 15px; padding: 0px;">Viime vuosina digitalisaatio on noussut yhä merkittävämpään rooliin yhteiskunnassamme. Se näkyy muun muassa siinä, miten verkkopalveluiden käyttötavat ovat muuttuneet ja miten yritykset tallentavat ja hyödyntävät henkilötietoja. Tämä on luonut tarpeen päivittää säännökset, jotta ne vastaavat nykyisiä tapoja käyttää henkilötietoja.</p>
 
<p style="margin-bottom: 15px; padding: 0px;">Uutta yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikkiin Euroopan talousalueella henkilötietoja käsitteleviin yrityksiin ja organisaatioihin. Uudella asetuksella halutaan painottaa entistä vahvemmin asiakkaan oikeutta päättää omista tiedoista ja omien henkilötietojen käytöstä. Tietosuoja-asetus koskee myös henkilöitä, jotka edustavat yrityksiä tai instituutioita. Yritys- tai yhteisö-asiakkaanamme annat työntekijöiden ja muiden osapuolien henkilötietoja FSM Oy:lle.