Uusi Pelastuslaki siirtää palovaroittimet taloyhtiön vastuulle.

Taloyhtiöissä ollaan vuoden alusta uuden tilanteen edessä, kun uusi Pelastuslaki tulee voimaan 1.1.2024 alkaen ja siirtää vastuun palovaroittimista taloyhtiöille. Palovaroittimien hankinta ja kunnossapito tulee taloyhtiön vastuulle, ja asukkaan vastuulle jää ilmoittaa vioista, esimerkiksi pariston loppumisesta. Palovaroittimen säännöllistä testaamista suositellaan.

Koko taloyhtiön paloturvallisuus paranee ja huolto helpottuu

Uudistuksen ansiosta kaikkien asukkaiden turvallisuus paranee, kun kaikissa asunnoissa on varmasti toimiva palovaroitin, riippumatta asukkaan huolellisuudesta tai mahdollisuudesta hankkia sellainen. Taloyhtiöllä on tiedossa palovaroittimien vaihtoväli, paristojen kesto ja käyttöikä. Palovaroittimien huolto on myös helpompaa, kun kaikissa asunnoissa on samanlaiset ja saman ikäiset varoittimet, ja laitteiden tai mahdollisten paristojen vaihto voidaan hoitaa kerralla. Näiden seikkojen myötä myös taloyhtiön maine ja arvo säilyy.

Mitä tarkoittaa taloyhtiölle?

Muutosta kannattaa ennakoida ja ottaa se käsittelyyn ajoissa yhtiökokouksessa. Muutoksen suunnittelu ja toteuttaminen vievät aikaa ja vaativat selvitystyötä. Asia täytyy ottaa huomioon taloyhtiön budjetissa. Laissa on kahden vuoden siirtymäaika, ja taloyhtiön velvollisuus tulee voimaan 2 vuoden kuluttua lain voimaantulosta eli vuoden 2026 alusta.

Vuonna 2010 tai sen jälkeen rakennetuissa taloyhtiöissä on sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet, ja niiden kunnossapidosta vastaa taloyhtiö jo nyt. Huomioitavaa on, että kaikkien palovaroittimien käyttöikä on 10 vuotta, ja taloyhtiö vastaa vaihdosta.

Ennen vuotta 2010 rakennetuissa taloyhtiöissä tulee taloyhtiön vastuulle huolehtia, että jokaisessa asunnossa on toimivat palovaroittimet, ja että ne vaihdetaan kymmenen vuoden välein. Voidaan käyttää akulla toimivia palovaroittimia, jolloin ei tarvita sähkökaapelointeja. Ison, rakennusluvan alaisen saneerauksen myötä vaatimukseksi tulee asentaa palovaroittimet sähköverkkoon.

Palovaroittimet on vaihdettava 10 vuoden välein

Kaikkien valmistajien palovaroittimet täytyy lain mukaan vaihtaa kymmenen vuoden välein, koska niiden toiminta heikkenee väistämättä ajan myötä. Optisen kammion herkkyys ja luotettavuus vähenee, sireenin äänenvoimakkuus heikkenee. Toimintakyvyn varmistamiseksi myös palovaroittimien säännöllinen testaus on tärkeää.

Miksi palovaroittimiin kannattaa satsata?

Halvat paristovaroittimet voivat tulla yllättävän kalliiksi. Paristot saattavat loppua eri aikaan eri asunnoissa, jolloin paristojen vaihto palovaroittimiin aiheuttaa jatkuvasti vaivaa huoltomiehelle. Paristoille myös kertyy hintaa 10 vuodessa, reilusti enemmän kuin palovaroitin on maksanut. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK suosittelee paristonvaihtoa kerran vuodessa, esimerkiksi 1.12. vietettävänä palovaroitinpäivänä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes antaa hyvät ohjeet palovaroittimien vaatimuksiin, sijoittamiseen ja kunnossapitoon.

Palovaroittimet tai keskusakullinen osoitteellinen paloilmaisinjärjestelmä

Taloyhtiölle toimiva ratkaisu on joko asentaa asuntoihin palovaroittimet, jotka voivat olla sähköverkkoon kytkettäviä tai akullisia palovaroittimia, tai sitten keskitetysti valvottava ja hallittava keskusakullinen koko kiinteistön paloilmaisinjärjestelmä.

Paloilmaisinhankinnassa on valittava toteutettava järjestelmän hyväksyntästandardi, joka määrittää ratkaisukokonaisuuden ja elinkaarikustannukset.

Palovaroittimet on EN14604-standardiin perustuva ratkaisu. Hälytys tapahtuu asuntokohtaisesti, ja varoittimien käyttöikä on kymmenen vuotta. Mahdollisuus on myös palovaroittimien ketjuttamiseen ja paikalliseen etäohjaukseen.

Paloilmaisinjärjestelmä langallisena tai langattomana on ratkaisu, joka perustuu EN54-standardiin. Järjestelmä kattaa asuntojen lisäksi kiinteistön yleiset tilat, kuten rappukäytävät, kellarit, ullakot, pyörävarastot ja jätekatokset. Keskitetty ilmaisinkohtainen valvonta tapahtuu joko paikallisesti tai etähallittavana. Paloimaisinjärjestelmän elinkaari on yleensä 20-50 vuotta.

FSM:n valikoimasta löytyy sopiva ratkaisu jokaisen taloyhtiön paloturvallisuustarpeisiin.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijoihimme: (sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fsm.fi)

Panu Savela
EI Electronics palovaroittimet
 
FSM Myyntipalvelu
Ajax palovaroittimet
 
Juha Etula
EN54-paloilmoitinjärjestelmät

 

EI Electronics - Euroopassa valmistetut, laadukkaat palovaroittimet (EN14604 standardi)

Sähköverkkoon liitettävät palovaroittimet - varakäyntiakku

Vuonna 2009 voimaan tulleen lain mukaan uusissa asuinkiinteistöissä palovaroittimet täytyy olla liitettynä sähköverkkoon. EI3000-sarjan palovaroittimissa on litiumvarakäyntiakku, joka on suunniteltu kestämään koko palovaroittimen käyttöiän ajan. Normaalikäytössä varoitin on siis irrotettava katosta vasta vaihdon yhteydessä.

Sähköverkkoon liitettävät palovaroittimet - varakäyntiparisto

Sähköverkkoon kytkettävissä EI140E-sarjan palovaroittimissa on 9 V varakäyntiparisto sähkökatkoksia varten. Myydyin mallimme on EI Electronicsin EI146E, joka on verkkovirtaan kytkettävä paristovarmennettu palovaroitin. Se on myös ketjutettavissa kaapeloimalla. 

Akkutoimiset palovaroittimet 

Akkutoiminen palovaroitin on ihanteellinen ratkaisu esimerkiksi vanhempiin asunto-osakeyhtiöihin tai omakotitaloihin, joissa ei ole sähkökaapelointeja palovaroittimille. EI600-sarjan akkutoimiset palovaroittimet toimivat nimensä mukaisesti akulla, eivätkä tarvitse verkkovirtaa. Akku kestää koko ilmaisimen käyttöiän, 10 vuotta, eikä sitä näin ollen tarvitse irrottaa katosta koko käyttöiän aikana. Testauskin voidaan suorittaa lattiatasolta etäohjaimella

Kaikki EI Electronics palovaroittimet on mahdollista ketjuttaa yhteen (kaapeloiden tai langattomasti), jolloin kaikki varoittimet hälyttävät yhden havaitessa savua. Tämä on erittäin hyödyllinen toiminto esimerkiksi autotallissa, piharakennuksessa tai jos asunnossa on useita kerroksia. 

Myös erillinen etäohjain on suositeltavaa, jotta testaus onnistuu helposti tarvitsematta kiivetä kattoon.

 

Ajax - Palovaroittimet etähallintaominaisuudella (EN14604 standardi)

Katso video

Ajax palovaroitinjärjestelmä tarjoaa tyylikkäät, kestävät ja varmatoimiset palovaroittimet, jotka voidaan yhdistää samaan järjestelmään ja valvoa etänä. Tuoteperhe tarjoaa sekä langattomat että sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet.

Etävalvonnasta on etua asunto-osakeyhtiöissä, jolloin ilmaisimien likaantumisesta tai paristonvaihdon tarpeesta saadaan ilmoitus esimerkiksi hallituksen puheenjohtajalla olevaan mobiilisovellukseen. Myös ilmaisimen irrottamisesta katosta saadaan ilmoitus. 

Ajax yhdistelmäilmaisimet ilmoittavat välittömästi savusta ja voimakkaista lämpötilan hyppäyksistä. Laite havaitsee savun optisella anturilla, ja jos savua ei synny, ilmaisin reagoi huoneen lämpötilan nousuun. 

Ajax palovaroittimet on helppo ottaa käyttöön valmiiksi asennettujen paristojen ja kätevän SmartBracket-kiinnitysalustan ansiosta. Keskukseen liittäminen käy kätevästi QR-koodin avulla mobiilisovelluksessa.

 

Inim Previdia - EN54 standardin keskusakullinen paloilmoitin 

Osoitteellisella Inim Previdia paloilmaisinjärjestelmällä voidaan toteuttaa koko kiinteistön paloturvaratkaisut keskitetyllä valvonnalla; asunnot, rappukäytävät, pyörävarastot, ullakot, jätekatokset jne. Jos esimerkiksi sähköpyörän akun lataaminen aiheuttaa tulipalon kellarikerroksessa, saadaan hälytys koko rakennukseen. Paikallinen palohälytys asunnoissa voidaan vaimentaa mykistyspainikkeella, jolloin se ei heti siirry muihin asuntoihin, vaan opastaa ensin asukasta ääniohjauksella esimerkiksi tuulettamaan huoneisto. 

EN54-standardin keskusakullinen paloilmoitin on vaihtoehto EN14604-standardin mukaiselle verkkovirtaan kytkettäville palovaroittimille. Näin vältytään 10 vuoden vaihtoväliltä, joka koskee kaikkia verkkovirtaan kytkettyjä palovaroittimia. EN54-standarin mukainen ratkaisu on pitkäikäinen, jopa 20-50 vuotta.

Keskitetty ilmaisinkohtainen valvonta tapahtuu paikallisesti tai etänä. Previdia järjestelmän hälytystieto siirtyy tarvittaessa myös vartiointiliikkeen hälytyskeskukseen.

Previdia Compact paloilmoitinkeskukset ja edistykselliset ilmaisimet sekä perinteiset konventionaaliset SmartLine ja Previdia Micro paloilmoitinkeskukset edustavat markkinoiden edistyksellisimpiä EN54-paloilmoitinjärjestelmiä.

Kokonaisvaltaisen palosuojauksen lisäksi Previdiaan voidaan liittää Inim Harper turva- ja opastevalaisimet tai aerosolisammutuslaitteet Aerosolisammus on ihanteellinen esimerkiksi akkulatauspisteille tai varastoihin, ja sen avulla voidaan välttää palotilanteissa vesisammutusta, mikä säästää kosteusvaurioilta. 

Helsingin kaupungin asunnot (Heka) Oy valitsi kustannustehokkaan Inim Previdia paloilmoitinratkaisun. Järjestelmässä on lisenssivapaat, avoimet rajapinnat sekä helppo ohjattavuus pilvipalvelusta tai mobiilisovelluksista. Huolto on helpottunut eikä vaadi sähköurakointilupia.

Tutustu ratkaisumalliin verkkosivuillamme: Helsingin kaupungin palovaroitinjärjestelmien suunnittelu- ja toteutusohjeet.

Lue lisää Inim Previdia kiinteistöturvallisuus - esitteestä

Katso tallenne: Turvaurakoitsijaliiton webinaari - Pelastuslain muutos ja EN54-paloturvallisuusratkaisut 28.3.2024

 
 
<p><a href="https://fsmgroup-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/henna_afhallstrom_fsm_fi/EfnxkQX8zxxEsc8dEh2aOUYBxY4oRupv0GkTmv_xD1WPbQ?e=XxcZjD&amp;nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D">Turvaurakoitsijaliiton webinaari - Pelastuslain muutos ja EN54-paloturvallisuusratkaisut 28.3.2024</a></p>