Julkaistu: 06.05.2022

Osoitteellisella paloilmoittimella voidaan rakentaa pitkäikäinen ja elinkaarikustannustehokas kokonaisratkaisu asuinkiinteistöjen palosuojaukseen. Vuonna 2010 voimaan tullut asetus asuinkohteiden paloturvallisuuden parantamisesta pakotti kaikkiin asuinkohteisiin sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet, mikä on parantanut kokonaisturvallisuutta merkittävästi. Palovaroittimia täytyy kuitenkin testata, mahdollisesti paristoja vaihtaa sekä koko ilmaisimet vaihtaa 10 vuoden välein.

Keskitetyssä palovaroitinjärjestelmässä jokainen ilmaisin on pistetarkasti valvottu ja liitetty kiinteistöautomaatioon. Palosuojausta voidaan tehostaa huomattavasti keskitetyllä, paikallisesti tai etänä tapahtuvalla valvonnalla, ilmaisimien 72 h akkuvarmennuksella sekä itsetestaavilla monikriteeri-ilmaisimilla. Järjestelmään kuuluu myös jokaiseen asuntoon liitettävät ääniohjaavat vaimennuspainikkeet, jotka kertovat asukkaalle havaitusta savusta ja ohjaavat toimenpiteisiin.

 

Helsingin kaupunki ratkaisi asuntotuotannon tarpeet osoitteellisella palonsuojauksella

Asuntotuotannossa Helsingin kaupunki on toteuttanut paloturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä aina vahvemmin, kuin mitä laki on kohteisiin vaatinut. Nyt oli kuitenkin halu kehittää asuntojen paloturvallisuutta myös käyttäjänäkökulmasta entistä tehokkaammaksi. ”Suurena asuntotuotannon rakentajana, pohdimme täällä Helsingin kaupungin asuntotuotannossa (ATT) myös käyttäjien hyvää ja turvallista asumista.” Kertoo Helsingin kaupungin Sähkösuunnittelupäällikkö Aatte Saastamoinen. Täysveristen paloilmoitinjärjestelmien hintojen halpeneminen, uudet lisäominaisuudet sekä ylläpidonaikaisen huollon optimointi kannustivat päätökseen päivittää asuintuotantojen palonsuojaus kokonaan uudelle tasolle.

Kohteiden omistajien keskuudessa uudistus on nähty erittäin hyvänä. Turvallisuus ja elinkaarikustannukset ovat tehostuneet, yksittäisten asuntojen palovalvontaan liittyviä säätöjä on nyt helppo tehdä etänä koska tahansa, hälytystehtäviä pystytään rajaamaan järkevästi, ja koko järjestelmän huolto on helpottunut.

Helsingin kaupunki on yhteistyössä suunnittelutoimiston ja maahantuojan FSM:n kanssa tehnyt asuntotuotantoyksiköille palovaroitinjärjestelmän hankesuunnitteluohjeen. Valmista ohjetta hyödyntäen voidaan suunnitella ja toteuttaa automaattinen, osoitteellinen EN54-hyväksytty Inim palovaroitinjärjestelmä entistä tehokkaampaan palosuojaukseen.