Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme

Meille on erittäin tärkeää toimia vastuullisesti, ja se vaikuttaakin kaikkeen toimintaamme. Yrityksellämme on Inspectan myöntämät ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatti ja ISO 9001:2015 sertifikaatti.

Olemme kartoittaneet merkittävimmät ympäristövaikutukset yrityksessämme; tuotteiden ja pakkausten lajittelu ja kierrätys, logistiikan ja matkustamisen hiilijalanjälki, kiinteistöjen kunnossapito ja poikkeustilanteisiin varautuminen (ympäristövahingot). Jokaisella yhtiön työntekijällä ja yhteistyökumppanilla on yhdessä yrityksen johdon kanssa vastuu tämän ympäristöpolitiikan noudattamisesta.

Siirrymme jatkuvasti kestävimpiin ratkaisuihin. Olemme luopuneet muovista useiden tuotteiden pakkausmateriaalina, ja käymme jatkuvasti keskusteluja päämiestemme kanssa vähentääksemme edelleen muovipakkauksia. Olemme vähentäneet pakkausmuovia tai kierrättäneet kirkasmuovia jo lähes 15 000 kg vuodessa. Hyödynnämme jätepahvia varastollamme pakkausten pehmusteena uuden pakkauspehmustekoneen ansiosta, ja puumurskaajan ansiosta säästämme siirtoajoa. Tämä kaikki tehostaa myös toimitusketjuamme. 

Yrityksellämme on Inspectan myöntämät 
ISO 9001:2015 sertifikaatti ja ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatti.

Myymme vain eettisiä tuotteita ja käytämme vastuullisia toimittajia

Testaamme kaikkia tuotteitamme ennen markkinoille saattamista. Myymme vain testattua ja viimeisintä teknologiaa. Tuotteen pitkäikäisyys, ekologisuus ja virrankulutus ovat tärkeitä tekijöitä parhaiden tuotteiden valinnassa. Lisäksi käytämme vain eettisiä toimittajia, joilla on samanlaiset ympäristöystävälliset arvot. Pidämme aktiivisesti yhteyttä toimittajiimme ja vierailemme tehtailla säännöllisesti.


Vastuu työntekijöistä

Työstään innostuneet ja sitoutuneet työntekijämme ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Haluamme tarjota yhdenvertaisen ja turvallisen työpaikan kaikille työntekijöillemme.

 
Yrityksellämme on Great Place to Work -sertifikaatti. Jopa 74 % työntekijöistämme sanoo, että tämä on todella hyvä työpaikka. Työntekijöidemme mielestä meillä on luottamuksellinen ja hyvä ilmapiiri sekä suoraselkäinen ja hyvän arvopohjan omaava yrityksen johto. 


Vastuu tuotteiden kierrätyksestä

Haluamme myös toimia tuottajavastuullisesti ja kiinnittää huomiota tuotteiden ja pakkausten kierrätykseen. Teemme yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:

Olemme sopineet yhteistyöstä laitteiden tuottajavastuun hoitamisesta SELT ry:n kanssa. Haluamme olla varmoja, että SER käsitellään turvallisesti ja vastuullisesti. 

Olemme tehneet sopimuksen Recser Oy:n kanssa akkujen ja paristojen tuottajavastuun hoitamisesta, jotta paristojen ja akkujen kierrätys tapahtuu lain vaatimalla tavalla. Yli 50 % akkujen ja paristojen materiaaleista voidaan kierrättää.

Meillä on myös sopimus pakkausten tuottajavastuun hoitamisesta Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy:n kanssa. Näin voimme vakuuttua, että pakkausten kierrätys hoituu lain vaatimalla tavalla.