Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme

Meille on erittäin tärkeää toimia vastuullisesti, ja ympäristöystävällisyys vaikuttaakin kaikkeen toimintaamme. Yrityksellämme on Inspectan myöntämät ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatti ja ISO 9001:2015 sertifikaatti.

Olemme kartoittaneet merkittävimmät ympäristövaikutukset yrityksessämme; tuotteiden ja pakkausten lajittelu ja kierrätys, logistiikan ja matkustamisen hiilijalanjälki, kiinteistöjen kunnossapito ja poikkeustilanteisiin varautuminen (ympäristövahingot).

Jokaisella yhtiön työntekijällä ja yhteistyökumppanilla on yhdessä yrityksen johdon kanssa vastuu tämän ympäristöpolitiikan noudattamisesta.

Yrityksellämme on Inspectan myöntämät 
ISO 9001:2015 sertifikaatti ja ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatti.

Myymme vain eettisiä tuotteita ja käytämme vastuullisia toimittajia

Testaamme kaikkia tuotteitamme ennen markkinoille saattamista. Myymme vain testattua ja viimeisintä teknologiaa. Tuotteen pitkäikäisyys, ekologisuus ja virrankulutus ovat tärkeitä tekijöitä parhaiden tuotteiden valinnassa. Lisäksi käytämme vain eettisiä toimittajia, joilla on samanlaiset ympäristöystävälliset arvot. Pidämme aktiivisesti yhteyttä toimittajiimme ja vierailemme tehtailla säännöllisesti.


Vastuullisuus tuotteiden kierrätyksessä

Haluamme myös toimia tuottajavastuullisesti ja kiinnittää huomiota tuotteiden ja pakkausten kierrätykseen. 

Olemme sopineet yhteistyöstä laitteiden tuottajavastuun hoitamisesta SELT ry:n kanssa. Haluamme olla varmoja, että SER käsitellään turvallisesti ja vastuullisesti. 

Olemme tehneet sopimuksen Rescer Oy:n kanssa akkujen ja paristojen tuottajavastuun hoitamisesta, jotta paristojen ja akkujen kierrätys tapahtuu lain vaatimalla tavalla. Yli 50 % akkujen ja paristojen materiaaleista voidaan kierrättää.

Meillä on myös sopimus pakkausten tuottajavastuun hoitamisesta Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy:n kanssa. Näin voimme vakuuttua, että pakkausten kierrätys hoituu lain vaatimalla tavalla.