Motorola EVX-S24 DMR UHF radiopuhelin
287,00 € (ALV 0%)
Motorola DP1400 136-174MHz DMR
395,00 € (ALV 0%)
0
Motorola DP1400 403-470MHz DMR
395,00 € (ALV 0%)
0
Motorola DP3441e 136-174MHz BT
735,00 € (ALV 0%)
Motorola DP3661e 136-174MHz GNSS, BT, WIFI
826,00 € (ALV 0%)
Motorola DP3661e 403-527MHz BT
826,00 € (ALV 0%)
0
Motorola DP4401e 136-174MHz
735,00 € (ALV 0%)
Motorola DP4601e 403-527MHz
773,00 € (ALV 0%)
0
Motorola DP4400e 136-174MHz DMR
652,00 € (ALV 0%)
Motorola DP4401Ex ATEX 136-174MHz
1394,00 € (ALV 0%)
Motorola DP4401Ex ATEX 403-527MHz
1394,00 € (ALV 0%)
MOTOROLA DP4801 EX UHF PBE502HEGEX
1756,00 € (ALV 0%)
0
MOTOROLA DP4801 EX VHF PBE302HEGEX
1756,00 € (ALV 0%)
0
MOTOROLA SL1600 136-174 MHZ PTO302D
505,00 € (ALV 0%)
0
Motorola SL1600 403-470MHz PTO502D
505,00 € (ALV 0%)
0
MOTOROLA DP1400 UHF ND
309,00 € (ALV 0%)
0
Motorola DP2400e 403-527MHz
523,00 € (ALV 0%)
0
Motorola DP2600e 136-174MHz
594,00 € (ALV 0%)
0
Motorola DP2400e 136-174MHz
523,00 € (ALV 0%)
0
Motorola DP2600e 403-527MHz
594,00 € (ALV 0%)
0
Mototrbo R7 UHF FKP BT WiFI GNSS PRA502HEG
950,00 € (ALV 0%)
Mototrbo R7 VHF NKP BT WiFI GNSS PRA302CEG
785,00 € (ALV 0%)
Mototrbo R7 UHF NKP BT WiFI GNSS PRA502CEG
785,00 € (ALV 0%)
Mototrbo R7A VHF NKP PRA302C
720,00 € (ALV 0%)
Mototrbo R7A UHF NKP PRA502C
720,00 € (ALV 0%)